Franke Srbija
Sudopere
Ploce
Franke Srbija       
 
Poznata pre svega po kompletnim linijama ugradne opreme za kuhinje namenjene potrebama domacinstva (Franke Kitchen Systems), Franke Group nudi široku lepezu proizvoda i usluga u celom svetu: u domenu opreme za profesionalne kuhinje (Franke Foodservice Systems), profesionalnih automata za kafu (Franke Cofee Systems) i sanitarnu opremu (Franke Sanitary Systems).
   
Ostale aktivnosti grupe Franke obuhvataju proizvodnju komponenata od Inoksa za industrijske aplikacije, recipijenata od Inoksa za pivo i osvežavajuca pica, kao i drugu opremu.
 

Istorija grupe pocinje osnivanjem bravarske radionice od strane Hermana Frankea u Roršahu, u Švajcarskoj, godine 1911. Nakon prvih uspeha sledio je težak period za vreme prvog svetskog rata i kasnije ekonomske krize.

Za vreme opšte ekonomske krize od 1931-1934 kompanija Franke zapocinje proizvodnju prvih poniklovanih sudopera a kasnije i sudopera od nerdajuceg celika. Od tada pa sve do danas proizvedeno je i isporuceno preko 50 miliona sudopera širom sveta.

Izmedu 1935-1936 gradi se nova fabrika sa kancelarijama i stambenim prostorom, a svih deset lica zaposlenih u kompaniji preseljeno je u Arburg. Izmedu 1937-1938 Franke inicira prve proizvodne linije i realizuje prvu kompletno livenu sudoperu glatkih površina.

Osnivac kompanije umire 25 januara 1939 a njegov sin Valter Franke preuzima posao.

Drugi svetski rat donosi ogromne poteškoce u snabdevanju materijalima. I pored toga kompanija Franke pocinje proizvodnju sanitarne opreme a broj zaposlenih godine 1945 je ukupno 100.

Izmedu 1946 i 1949 mogucnosti fabrike su vece i pocinje proizvodnja prvih kompletnih linija za kuhinje. Pocinje izvoz u evropske zemlje. Godine 1949 Franke vec ima 250 zaposlenih.

Izmedu 1950 i 1955 posao se ubrzano proširuje. Franke postaje lider za sudopere najkvalitetnije klase. Startuje proizvodnja komponenata sistema za aerospacijalnu propulziju. Franke izvodi prve investicije u Nemackoj, a u 1955 broji 500 zaposlenih.

Izmedu 1956 i 1961 proizvodnja se duplira i otvara se ogranak za komercijalne kuhinje. Broj zaposlenih u Frankeu dostiže 1961 cifru 750. Sledecih 12 godina (1962-1974) obeleženo je ubrzanim rastom; osniva se 13 novih subsidijarnih kompanija a dve kompanije pocinju licenciranu proizvodnju.

Godine 1972 realizovana je i montirana u Minhenu prva kuhinja za McDonald's. U 1974 kompanjia Franke ima 2600 zaposlenih.

Period 1975-1979 donosi promene u strukturi vlasništva, buduci da je kompaniju preuzeo Vili Piper, prijatelj i poslovni partner Valtera Frankea. Cetiri supsidijarne i dve novo-licencirane kompanije postaju deo grupe. Godine 1979 promovisan je cuveni sistem kompaktnih sudopera Franke.

Brza i dosledna ekspanzija transformisala je grupu u korporaciju sa poslovnim operacijama proširenim na ceo svet. Usredsredujuci se na svoje komponente Franke je danas svetski lider u opremi za kuhinje, u industrijskoj opremi za prehrambene usluge i recipijente za pica od nerdajuceg celika.

Medunarodni centri za distribuciju

 

  
 
Under Licence of NIRO-Plan AG, Switzerland