Franke Srbija
Sudopere
Ploce
Franke Srbija
       

 

Mikrotalasne pecnice, © Franke Srbija

Mikrotalasne pecnice Franke:
- Medu malobrojnim mikrotalasnim pecnicama sa 4 distributera mikrotalasa (uniformna radijacija)
- Medu malobrojnim mikrotalasnim pecnicama koje se ugraduju u kuhinjski nameštaj

Mikrotalasne pecnice FMW 241 G

 

  
 
Under Licence of NIRO-Plan AG, Switzerland